Ghid  | Online Ghid
ro en
Joi, 02.04.2015 Despre Bucuresti Recomandari Anunturi Promotii Informatii utileE-mail
Cursuri de fotografi
Comanda mancare online
homeinformatii utile ›transport in comun

informatii utile | Bucuresti

 

Transport in comun


Transport in comun / R.A.T. Bucuresti Transport Local

Regia Autonomă de trasnport Bucuresti
Adresa: B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
Tel. 021/307.41.20, 021/307.41.21


Linii Troleibuze

Linia 61
Master S.A., Bd. Iuliu Maniu, Cotroceni, Dr. Marinescu, Eroii Sanitari, Bd. Kogalniceanu, P-ta Rosetti 62 Lic. Ind. Transporturi, Bd. Iuliu Maniu, Cotroceni, M. Vulcanescu, Gara de Nord

Linia 65
Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Str. Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi

Linia 66
Spitalul Fundeni, str. Sportului, sos. Colentina, Bucur Obor, Calea Mosilor, Bd. Carol I, Universitate, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan

Linia 69
Valea Argesului, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor Sanitari, bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Bd. Carol I, Ferdinand, Str.Baicului

Linia 70
Bd. Basarabia,L. Patrascanu, Baba Novac, Bd. Carol I, Universitate, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan

Linia 71
Valea Argesului, Drumul Taberei, Compozitorilor, Sos. Cotroceni, Mircea Vulcanescu, Gara de Nord

Linia 73
Turnu Magurele (cart. Berceni), Bd. Alexandru Obregia, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului

Linia 74
Bd. Alexandru Obregia (cart. Berceni), Str. Turnu Magurele, Str. Emil Racovita, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului

Linia 76
P-ta Resita (cart. Berceni), Str. Resita, Str. Izvorul Rece, Str. Serg Nitu Vasile, Piata Sudului

Linia 85
Str.Baicului, Bd.Garii Obor, Bd.Ferdinand, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta,Cal.Plevnei, Mircea Vulcanescu, Gara de Nord

Linia 86
Basarabia, Baba Novac, Dristor,Delea Veche, Popa Nan, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Piata Romana, Occidentului, Grivita, Bucurestii Noi, Cartier Pajura

Linia 91
Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Eroii Sanitari, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti

Linia 92
Barajul Dunarii, L. Rebreanu, Nicolae Grigorescu, str. Dristor, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan

Linia 93
Valea Ialomitei, Drumul Taberei, G-ral V. Milea, Sos. Cotroceni, M. Vulcanescu, Str. Garii de Nord, Gara de Nord

Linia 96
Dep.Alexandria, Sos Alexandriei,Antiaeriana, Dr. Rainer, Eroilor, Splaiul Independentei, M.Vulcanescu, Gara de Nord

Linia 97
Straulesti, Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi

susˆ

Linii Autobuze

Linia 101
FAUR - Poarta Bd. 1 Decembrie 191 Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica

Linia 102
Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului

Linia 103
Republica S.A, Sos. Industriilor, Drumul intre Tarlale, I.C.M.E. Poarta

Linia 104
Stadionul National, Str. Vatra Luminoasa, Sos. Mihai Bravu, Piata Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independentei, Pod Opera, Piata Operei

Linia 105
Bd. Expozitiei, Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Brasov, Str. Raul Doamnei

Linia 106
Lujerului, I. Maniu, Dezrobirii, Uverturii, Apusului, Ghirlandei, Margelelor, Paralutelor, Tufanelelor, Str. Catinei, Piscul Crasani, Cart. Rosu

Linia 112
C.F.R. Constanta, Pipera, Aerogarii, Ion Ionescu de la Brad, Straulesti, Baiculesti, Str. Jiului, Bucurestii Noi, Laminorului, Mezes

Linia 116
Sf. Vineri, Unirii, Calea Serban Voda, Sos. Oltenitei, Bd. C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Sos. Giurgiului, Gara Progresul

Linia 117
Bacau, Sos. Salaj, str. Nasaud, Sos. Odoarei,Bd. G. Cosbuc, Bd. Regina Maria, Aleea III, Bd. Unirii, Mircea Voda, Bd. C. Coposu, P-ta Sf. Vineri

Linia 122
Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Eroilor, Stirbei Voda, Rosetti, Bd. N. Balcescu, Pta 21 Dec 1989

Linia 123
Gara de Nord, Witting, Calea Plevnei, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta Unirii, Calea Vitan, C.E.T. Sud Vitan

Linia 124
P-ta Operei, Eroii Sanitari, Pod Eroilor, Splaiul Independentei,Aleea II, I. C. Bratianu, P-ta Unirii, Blaga, Calea Vitan, Fundatia Aisteda

Linia 125
Bd. Al. Obregia, Turnu Magurele, Sos. Berceni, Sos. Centura, REMAT, S.C. SILFLOR-MOVE

Linia 126
Bd. Ghencea, Str. Brasov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana

Linia 131
P-ta Romana, Bd. Magheru, Bd. Dacia, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Sos. Nordului, Ficusului, Bd. Aerogarii, Aeroport Baneasa

Linia 133
Gara Basarab, Orhideelor, Plevnei, M. Vulcanescu, Baldovin, Gara de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Foisorul de Foc, Str. Nerva Traian, Splaiul Unirii, Cal Vacaresti, Tineretului

Linia 135
C.F.R. Constanta, Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca, Polona, Dacia, Bd. Carol I, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, CET Sud Bucuresti

Linia 136
C.E.T. Vest, Valea Cascadelor, I. Maniu, Sos. Pandurilor, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, Bd. Natiunile Unite, Str. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Pod Izvor

Linia 137
Carrefour, Centura, Sos. Buc/Pitesti, I. Maniu, Moinesti, Timisoara, Eroilor, Stirbei, Rosetti, N. Balcescu, P-ta 21 Decembrie 1989

Linia 139
Zetarilor, Calea Ferentari, Bachus, Amurgului, Margeanului, Drumul Sarii, Vasile Milea, Bd. I. Maniu, P-ta Leul

Linia 141
Zetarilor, Ferentari, Pieptanari, Sos. Oltenitei, C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan

Linia 143
Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica, Heliade intre Vii, Cozia, Baicului

Linia 148
Baneasa S.A., Sos. Erou I. Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Buc./Ploiesti, Sos.Kiseleff, P-ta Presei Libere

Linia 150
V. Ialomitei, V.Oltului, Timisoara, Bd. I. Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Sos. Centura, Rudeni, Sos. Chitilei, Comuna Chitila post control

Linia 162
Cart. 16 Februarie, Dr. Sabareni, Magazii, Dr. Sabareni, Giulesti, Constructori, Crangasi, Saidac, Mehadia, Constructori, Cart. 16 Februarie

Linia 163
Cart. 16 Februarie, Giulesti, Cart. Sarbi, Cal. Giulesti, Constructorilor, Crangasi, Saidac, Mehadiei, Constructori, Cart. 16 Februarie

Linia 168
Piata Romana, Bd. Dacia, Mircea Vulcanescu, Str. D. Golescu, Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Valea Argesului

Linia 173
Eroii Revolutiei, Cutitul de Argint, Dr.Istrate, Rahova, Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Valea Argesului

Linia 178
Complex Comercial, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Sos. Cringasi, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Stirbei Voda, Maior Campineanu, Sala Palatului

Linia 181
Bd. Camil Ressu, Ramnicul Valcea, Bd. Ramnicul Sarat, Calea Vitan, I.N.M.B.

Linia 182
Gara de Nord, Bd. Duca, Cuza, Titulescu, Dorobanti, Lacul Tei, Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Institutul Oncologic

Linia 205
Biotera, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Kiseleff, Campina, Bd. 1 Mai, Calea Buzesti, Str. Polizu, Calea Grivitei, Gara de Nord

Linia 220
Parc Rahova, Rahova, Ferentari, Sos. Salaj, Prelungirea Ferentari, Zetarilor, Luica, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan

Linia 221
Ghencea, Brasov, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Cet Vest Militari

Linia 226
Pta. Romana, Bd. Dacia, M. Vulcanescu, D. Golescu, Stirbei, Bagdasar, Panduri, 13 Septembrie, Ispirescu, Buzoieni, Cap. Preda, Pta. Rahova

Linia 232
Alex. Obregia, Turnu Magurele, Sos. Berceni, Oltenitei,Cutitul de Argint,Istrate, Viilor, Fabrica de Chibrituri, Bd. Marasesti, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Bratianu, Str. Halelor, P-ta Unirii

Linia 236
P-ta Operei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Ghe. Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Carrefour

Linia 241
Turnu Magurele Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan

Linia 242
Piata Sudului, Bd. Al. Obregia, Prelungirea Metalurgiei, Piata de Gros - In weekend circula doar sambata

Linia 246
R.A.T.B. Titan, Th. Palady, Drumul intre Tarlale, Sos. Garii Catelu, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.

Linia 253
Spitalul Fundeni, Sportului, Colentina, Fundeni, Morarilor, Patrascanu, Brancusi, Grigorescu, L. Rebreanu, Barajul Dunarii

Linia 261
Piata Presei Libere, Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Ficusului, Aerogarii, Ion Ion de la Brad, Straulesti, Str. Gh. Stefan, Jandarmeriei

Linia 268
Valea Argesului, Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Rosetti, N. Balcescu, Piata 21 Decembrie 1989

Linia 282
Gara Basarab, Gara de Nord, Grivita, Titulescu, Mihalache, Dorobanti, Vacarescu, Lac Tei, Doamna Ghica, Colentina, Bacila, Sos. Fundeni

Linia 300
Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, Lascar Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Clabucet

Linia 301
Piata Romana, Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Caramfil, Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Baneasa S.A.

Linia 304
Piata Presei Libere, Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Odaii, Sos. Bucuresti-Targoviste, Bd. Bucurestii Noi, Laromet S.A.

Linia 311
FAUR Poarta 4, Postavarului, N. Grigorescu, Baba Novac, Sos. M. Bravu, Bd. Carol I, P-ta Rosetti

Linia 312
Bd. Al. Obregia,Turnu Magurele, E. Racovita, Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Cantemir, I.C.Bratianu, Halelor, AL.III, P-ta Unirii

Linia 313
Turnu Magurele, Al. Obregia, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. Unirii, Bd. M. Voda, Sf. Vineri

Linia 323
Zetarilor, Calea Ferentari, Toporasi, Sos. Giurgiului, Calea Serban Voda, Lanariei, Pod Timpuri Noi

Linia 330
Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Calea Dorobantilor, Piata Charles de Gaules, Bd. Maresal C. Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. Marasti, Piata Presei Libere

Linia 331
Damaroaia, Natatiei, Jiului, Bd. Poligrafiei, Sos. Kiseleff, C. Prezan, Calea Dorobanti, Piata Lahovari, Enescu, Pta Romana

Linia 335
Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Iancului, M. Bravu, Calea Dorobanti, Kiseleff, Piata Presei Libere, Aerogarii, Aero Baneasa

Linia 336
Complex Comercial, Bd. I. Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, N. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti

Linia 368
Piata Romana, Str. Luterana, Gral. Budisteanu, M. Vulcanescu, Berzei, S. Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Brasov, Platforma Valea Oltului

Linia 381
P-ta Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, Bd. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Vacaresti, Str. Nitu Vasile, Str. Resita, P-ta Resita

Linia 385
Platf. Valea Oltului Bd. Ghencea, Str. Brasov, T. Vladimirescu, 13 Septembrie, Izvor, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Sf. Vineri

Linia 601
Campus Regie, Splaiul Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti

Linia 644
Cart. 16 Februarie, Calea Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. D. Golescu, Gara Basarab

Linia 645
P-ta Clabucet, Cal.Grivitei, Bd.Bucurestii Noi, Sos.Chitilei, Mezes

Linia 682
Lacul Tei, D-na Ghica, Colentina, Sos.Andronache, Str.Peris, Str.Cornisei, Andronache

susˆ

Linii Tramvaie

Linia 1
Cart.Colentina, sos. Colentina, str. Ziduri Mosi, Halele Obor, bd. Ferdinand, sos. Mihai Bravu, Cal. Vacaresti, sos. Oltenitei, ROMPRIM S.A.

Linia 5
Sos. Bucuresti-Ploiesti, str. Barbu Vacarescu, str. Tunari, V. Lascar, Mosilor, P-ta Sf. Gheorghe

Linia 7
C.F.R. Progresul, Sos. Giurgiului, Sos. Oltenitei, Sura Mare

Linia 11
Romprim, Oltenitei, Sos. Giurgiului, C.F.R. Progresul

Linia 14
Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Ziduri Mosi, Str. Reinvierii, Str. Lizeanu, Stefan cel Mare, Bucur Obor

Linia 15
Cimit. Serban Voda, Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, M. Bravu, Camil Ressu, Th.Pallady, Complex Ratb Titan

Linia 16
Republica S.A., Bd. Basarabia, Cal. Calarasilor, Bd. C. Coposu, Sf. Vineri, V. Lascar, Lizeanu, Lacul Tei, Platf. Pipera

Linia 17
Soseaua Giurgiului, Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, Sos. Mihai Bravu, Lizeanu, Bd. Lacul Tei, Lacul Tei

Linia 19
Complex Ratb Titan, Th.Pallady, 1 Dec.1918, C. Ressu, Cal. Vitan, O. Goga, Nerva Traian, Serban Voda, Oltenitei, Sura Mare

Linia 20
Laromet, Bd. Bucurestii Noi, Bd. Ion Mihalache, Str. Berzei, Calea Plevnei

Linia 21
Pasaj Colentina, Sos. Colentina, Calea Mosilor, P-ta Sf. Gheorghe

Linia 23
Str. Zetarilor, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Serban Voda, Nerva Traian, O. Goga, Cal.Dudesti, Camil Ressu, L. Rebreanu, Faur S.A Poarta 4

Linia 24
Cartier Damaroaia, Gloriei, Bd Bucurestii Noi, Bd. I.Mihalache, Buzesti, Bd. Al. Cuza, Bd. Duca, Gara de Nord

Linia 27
Ratb Titan, Th.Pallady, Camil Ressu, M. Bravu, Cal. Vacaresti, Sos. Oltenitei, Cimit. Serban Voda

Linia 32
Depoul Alexandria, Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd.Regina Maria, P-ta Unirii

Linia 33
Granitul S.A., Sos. Pamtelimon, Sos. Iancului, Pache Protopopescu, Str. Traian, Horei

Linia 34
Gara de Nord, Stefan cel Mare,Sos. Mihai Bravu, Calea Vacaresti, Sos. Oltenitei, Romprim

Linia 35
Dep. Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Vasile Parvan

Linia 36
Republica S.A., Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Str. Reinvierii, Maica Domnului, Platf. Ind. Pipera

Linia 40
Compex Ratb Titan, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Calarasilor, Bd. Corneliu Coposu, Sf. Vineri, Piata Sf. Gheorghe

Linia 41
Bd. Ghencea, Str. Brasov, Sos. Crangasi, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, Pta Presei

Linia 42
Piata Presei Libere, Bd. Expozitiei, Str. Putul lui Craciun, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Berzei, Calea Plevnei, Vasile Parvan

Linia 46
Gara de Nord, Bd.Titulescu, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.

Linia 47
Cet Vest Militari, Bd. Timisoara, Bd. V. Milea, Sos. Orhideelor, Gara Basarab

Linia 51
Razoare, Sos. Progresului, Viilor, Sos. Giurgiului

susˆ

Metrou

Magistrala 1
Dristor 2 - Piața Muncii - Iancului - Obor - Ștefan cel Mare - Piața Victoriei (Legătură cu Magistrala 2 [M2]) - Gara de Nord (Legătură cu Magistrala 4 [M4]) - Basarab - Crângași - Semănătoarea - Grozăvești - Eroilor (Legătură cu Magistrala 3 [M3])- Izvor - Piața Unirii 1 (Legătură cu Magistrala 2 [M2]) - Timpuri Noi - Mihai Bravu - Dristor 1 - Nicolae Grigorescu - Titan - Costin Georgian - Republica - Pantelimon

Magistrala 2
Pipera - Aurel Vlaicu - Aviatorilor - Piața Victoriei (Legătură cu Magistrala 1 [M1])- Piața Romană - Universitate - Piața Unirii 2 (Legătură cu Magistrala 1 [M1])- Tineretului - Eroii Revoluției - Constantin Brâncoveanu - Piața Sudului - Apărătorii Patriei - IMGB - Depou IMGB

Magistrala 3
Eroilor (Legătură cu Magistrala 1 [M1]) - Politehnica - Armata Poporului - Gorjului - Păcii - Industriilor

Magistrala 4
Gara de Nord 2 - Basarab (Legătură cu Magistrala 1 [M1]) - Grivița - 1 Mai - Pajura - Laromet

susˆ

Mail @ GhidBucuresti.ro
 Curs valutar (BNR)
1=4.1233Ron EUR a stagnat 0
1$=2.9224Ron USD a stagnat 0
alte valute
 Convertor valutar
 Vremea in Bucuresti
Joi
min:    |    max:
Vineri
min:    |    max:
Sambata
min:    |    max: